Poznaj svoj biologický vek!

TruAge Slovakia

Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina

truage.slovakia@gmail.com

Odkazy a spriaznené stránky

Všetkých priaznivcov zdravého životného štýlu pozývam... (v príprave)  Aj tu Vám neinvazívne zmeriame Váš TruAge.

V prípade záujmu o neinvazívnu biorezonančnú diagnostiku, špecializujúcu sa na onkologické ochorenia, sa pozrite tu:

Tahitian Noni Juice - jediný originál na našej planéte je možné zakúpiť tu:

Viac informácií o Noni (Morinda Citrifolia) nájdete tu:

a tu: