Poznaj svoj biologický vek!

TruAge Slovakia

Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina

truage.slovakia@gmail.com

Poznaj svoje hodnoty!

Poznáte svoju hodnotu cholesterolu? Poznáte aj svoju hodnotu krvného tlaku?

Vedieť, aké máme tieto hodnoty, je základnou povinnosťou každého človeka.

Musíme vedieť, že cholesterol je ukazovateľom množstva cholesterolu v krvi, čo môže viesť k ochoreniu srdca.
Musíme vedieť, že Body Mass Index, alebo BMI, je ukazovateľom nadváhy a obezity, čo je rizikový faktor pre vznik cukrovky a ochorenia srdca a problémami s kĺbmi.
Musíme vedieť, že náš krvný tlak je značka pre srdce a obehový systém, ktorá nás varuje pred rizikom infarktu.
No my taktiež potrebujeme vedieť, že AGE zlúčeniny sú ukazovateľom starnutia našich telesných orgánov, tkanív a telesných systémov a sú spojené s takmer každým vekom spojeným zdravotným problémom, ktorým dnes čelíme.

Meranie vašich hodnôt
Vaše kľúčové zdravotné čísla sú merané rôznymi spôsobmi.

- Cholesterol sa meria z krvi.
- BMI Index sa meria pomocou jednoduchého vzorca.
- Krvný tlak sa meria tlakomerom.
- AGE sa meria TrūAge skenerom.

TrūAge Scanner
Morinda TrūAge Skener je certifikované výskumom overené zariadenie, ktoré bolo preverené v niekoľkých štúdiách pri odbere biopsie kože, čo je najpresnejšia diagnostická metóda. Meranie TruAge skenarom je rýchle, neinvazívne, ktoré vám určí vaše AGE zložky v čase kratšom, než 20 sekúnd.

TrūAge skener vám tiež určí Váš biologický vek - TrūAge. Váš TrūAge - biologický vek určí, koĺko máte zložiek AGE v tele v porovnaní s priemerným testovaným človekom (biopsia), ktorý bol súčasťou výskumu. Toto číslo však nie je súťaž, je to číslo vášho zdravia. Váš TrūAge - biologický vek, je váš základný. Je to východiskový bod k ceste vpred za zdravím, po ktorej sa dnes vydáte. Nech už je vaše AGE číslo vyššie alebo nižšie, ako je priemer, malo by byť Vašou snahou neustále ho zlepšovať.

Všetci máme veľa rôznych snov, plánov a tužieb. No jednu máme spoločnú:

BYŤ ZDRAVÝ.

Teraz už viete. Čo budete robiť?