Poznaj svoj biologický vek!

TruAge Slovakia

Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina

truage.slovakia@gmail.com

Truage ( biologický vek)

Váš biologický vek “TruAge” sa meria na základe porovnania vašej úrovne AGE (produkty pokročilej glykácie - biologický vek) s testovanými osobami, ktoré podstúpili invazívne vyšetrenie na A.G.E. zlúčeniny v tele (odber moču, odber krvi, biopsia tkaniva), a  ktoré mali rovnakú úroveň AGE. Napríklad, ak máte rovnakú úroveň AGE, ako priemerný 25-ročný človek, Váš biologický vek TruAge je 25 rokov.

Diagnostika Imago Sensitive

Neinvazívnou diagnostikou založenou na biorezonancii Vám zistíme všetky zmeny v organizme odchýlené od normálu a následne doporučíme najvhodnejší spôsob nápravy Vášho zdravia

Meranie TruAge (A.G.E. zlúčeniny v organizme)

Meranie biologického veku TruAge prebieha neinvazívnou metódou skenovaním predlaktia s výsledkom do 20 sekúnd...

 

Aký je Váš skutočný biologický vek?

počítadlo.abz.cz