Poznaj svoj biologický vek!

TruAge Slovakia

Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina

truage.slovakia@gmail.com

TruAge - Firmy

TruAge - svoj biologický vek už poznajú aj mnohí zamestnanci RTVS Bratislava na akcii : "Dni zdravia RTVS" konanej 15. a 16. 10 2014 v priestoroch Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie v Bratislave.

Dňa 12.3.2014 malo možnosť si zmerať svoje hodnoty pokročilej glykácie (A.G.E.) vyše 1200 zamestnancov firmy Samsung v Galante: