Poznaj svoj biologický vek!

TruAge Slovakia

Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina

truage.slovakia@gmail.com

Meranie TruAge vo vašom meste

Ak sa chcete dozvedieť viac o pripravovaných akciach a o meraní biologického veku v mestách Slovenska, zaregistrujte sa prosím.

Aký je Váš biologický vek?

Registrácia:

počítadlo.abz.cz