Poznaj svoj biologický vek!

TruAge Slovakia

Košice, Poprad, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina

truage.slovakia@gmail.com

TruAge už poznajú - Osobnosti

Petr Chromčák

Ján Uličiansky

Miss Princess Slovakia 2014 - Ľubomíra Hanušinová

           

Miss Princess of the World 2014  - Andella Chileshe Matthews - Zambia

                  Andy Pavlík Timková                               MUDr. Vladimír Savčenko

 

Ján Hubinský - potvrdil presnosť merania TruAge Skenara. Tri týždne pred meraním v OD MAX v Nitre (16.11.2013) si dal v Austrálii urobiť biopsiu tkaniva. Výsledky z biopsie a z nášho neinvazívneho merania prístrojom TruAge Scanner, boli skoro identické. 

                    Adela Banášová                                          Jiřina Prekopová

 

                    Janette Šimková                                     Viktória Sentpéteryová